Skip to content

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν στον ΕΦΚΑ και την ασφάλισή τους:

1ον) α) ΑΣΦΑΛΙΣΤIΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:
Με τη διάταξη της παρ. 4 του αρ. 27 του νόμου 4892/2022 (ΦΕΚ Α’ 28/2022), όπως αυτή προστέθηκε με το αρ. άρθρο 76 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α 63/2022) ορίστηκε ότι,
«4. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται μέχρι 28.2.2023, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021».
Πρακτικά αυτό σημαίνει για κάποιον που έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, ότι θα πρέπει να έχει ήδη καταβάλλει ή να καταβάλει 660 ευρώ (55 ευρώ Χ 12).
β) Στην ιστοσελίδα του e-EFKA έχει εγκατασταθεί εφαρμογή για την λήψη ασφαλιστικής ικανότητας, στο οποίο οι συνάδελφοι μπορούν να ελέγξουν αν εμφανίζονται εσφαλμένα ασφαλιστικά μη ικανοί και σε μία τέτοια περίπτωση να το δηλώνουν και το σφάλμα να διορθωθεί ακόμη και αυθημερόν.
Την υπηρεσία βρίσκετε ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λέγεται «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που για οποιονδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν εγκαίρως ασφαλιστική ικανότητα μπορούν να υποβάλουν αίτημα και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και η είσοδος σε αυτή πραγματοποιείται με χρήση κωδικών TAXISNET και καταχώριση του ΑΜΚΑ (πεδίο αυτοαπασχολούμενοι/ έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών)

2ον ) ΑΣΦΑΛΙΣΙΤΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:
Ομοίως στην ιστοσελίδα του e-EFKA λειτουργεί εφαρμογή για την λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, στο οποίο οι συνάδελφοι μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και η είσοδος σε αυτή πραγματοποιείται με χρήση κωδικών TAXISNET και καταχώριση του ΑΜΚΑ (πεδίο αυτοαπασχολούμενοι/αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου επίσης έχει αναρτηθεί και
εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/apodeiktiko-asphalistikes-enemerotetas

3ον ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Π.Β.Ο.) :
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, μετά τη πάροδο της προθεσμίας καταβολής των εκάστοτε μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στα ειδοποιητήρια/σημειώματα που αναρτώνται για έκαστο εκ των συναδέλφων στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, οι ανεξόφλητες εισφορές διαβιβάζονται αυτόματα στο ΚΕΑΟ για την έκδοση πράξης βεβαίωσης οφειλής.
Προς τούτο έχει ζητηθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στο ΚΕΑΟ προκειμένου το ΚΕΑΟ να έχει πρόσβαση στις εν λόγω οφειλές και αφενός μεν να λαμβάνει γνώση αν αυτές έχουν εξοφληθεί στο ενδιάμεσο (λ.χ. εκπρόθεσμα) και αφετέρου πριν την έκδοση της Π.Β.Ο. να αποστέλλεται σε έκαστο συνάδελφο προσωποποιημένο email για την τακτοποίηση της οφειλής πριν την έκδοση της πράξης.
Για το εν λόγω ζήτημα μόλις υπάρχει η σχετική εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

4ον ) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ e – ΕFΚΑ:
Όπως είναι γνωστό με τα άρθρα 95 και 96 του ν.4876/2021 καταργήθηκαν οι Υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς και ειδικότερα για τους Δικηγόρους, οι Διευθύνσεις Ασφάλισης και Παροχών ΤΑΝ καθώς και τα ΤΥΔΑ, ΤΥΔΕ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ και οι αρμοδιότητες τους εντάχθηκαν στο Τμήμα Ασφαλιστικού Βίου Νομικών υπό τη Δ’ Δ/νση Απονομών Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Ειδικά δε ως προς το ΤΥΔΕ τούτο λειτουργεί σήμερα μόνο με μία υπάλληλο.
Οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ (και οι δικηγόροι) εξυπηρετούνται πλέον για ζητήματα ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 από τις κατά τόπο υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρίς όμως αυτές να διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία προς εξυπηρέτηση των δικηγόρων, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των συναδέλφων. Για το θέμα αυτό θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα στοχευμένες παρεμβάσεις από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Αναφορικά με τα ζητήματα των συναδέλφων για το προ της 31-12-2016 χρονικό διάστημα λήφθηκαν αποφάσεις από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 2-4-2022 για την πρόσληψη υπαλλήλων με δαπάνες των Δικηγορικών Συλλόγων για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων επί των ζητημάτων αυτών.
Εκ του ΔΣ του Συλλόγου

Back To Top