Skip to content

Ορισμένες επεξηγηματικές σκέψεις για την ΠΝΠ της 28.01.2022

Με τον νόμο 4890/2022 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 28.1.2022 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 14 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) της 29ης Ιανουαρίου 2022.
Στο Μέρος Β’ της ως άνω ΠΝΠ υπό τον τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προβλέφθηκαν τα ακόλουθα στο άρθρο όγδοο («Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες»), τα οποία για λόγους συστηματικότερης παρουσίασης καταγράφονται αμέσως κατωτέρω σχηματικά:
«1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 (Β’ 186) και 4035/26.1.2022 (Β’ 190) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες
[α.] για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και
[β.] συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και
[γ.] άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και
[δ.] στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων».
Δηλαδή το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών (Τρίτη 25.01, Τετάρτη 26.01, Πέμπτη 27.01 και Παρασκευή 28.01.2022) δεν υπολογίζεται στις ως άνω προθεσμίες.
Η παράγραφος 3 του Άρθρου ογδόου περιέχει ειδικότερη ρύθμιση για τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον των δικαστηρίων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία στο διάστημα 24-28.01.2022. Οι ρυθμίσεις εδώ είναι δύο:
Πρώτη ρύθμιση «3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και 4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 24 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας [σ.σ.: δηλαδή μέχρι 29.01.2022], δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109)».
Η ρύθμιση αυτή, ειδικά για την κατάθεση προτάσεων, ορίζει ότι αφαιρούνται από τις αναφερόμενες προθεσμίες όχι μόνον οι ως άνω τέσσερεις ημέρες, αλλά και το Σάββατο 29.01.2022, που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ. Οι ημέρες αυτές αφαιρούνται από τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων (και προσθήκης – αντίκρουσης), ανεξάρτητα από το εάν η προθεσμία κατάθεσης έληγε στο διάστημα 24.01.2022 έως 28.01.2022.
Δεύτερη ρύθμιση: «Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρατείνονται και λήγουν επτά (7) ημέρες από τη δημοσίευσή της παρούσας [σ.σ.: δηλαδή επτά ημέρες από τις 29.01.2022, ήτοι το Σάββατο 5.2.2022. Επειδή δε η τελευταία ημέρα της προθεσμίας πέφτει Σάββατο, η προθεσμία λήγει εντέλει την Δευτέρα 07.02.2022]. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας».
Εδώ έχουμε μια ειδικότερη ρύθμιση για τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης που θα έληγαν στο διάστημα 24.01.-28.01.2022. Εδώ δεν αφαιρούνται οι μία έως πέντε ημέρες που θα αφαιρούνταν για όσες προθεσμίες δεν έληγαν, αλλά δίδεται ένα περιθώριο άλλων επτά (7) ημερών για την κατάθεση των προτάσεων (και προσθήκης – αντίκρουσης)

Back To Top